Yoga har många hälsofrämjande fördelar, det kan vara avkopplande, öka flexibilitet och styrka, förbättrar blodcirkulation och kan förbättra det allmänna välbefinnandet. Barn möter både emotionella, sociala och fysiska utmaningar i sin vardag som kan leda till både fysisk och psykisk stress på längre sikt så man kan absolut träna yoga med barn. Yoga som är inriktad på andningsteknik, beteende riktlinjer och fysisk träning kan visa sig vara oerhört värdefullt för att förbereda barn för de utmaningar de ställs inför och kommer att ställas inför i framtiden.. Yoga är också väldigt mobilt då det kan utövas nästan var som helst, det kräver inte i heller några speciella kläder eller redskap.

project_yoga_richmond_1Yoga som ett verktyg för framtiden

Utöva yoga regelbundet och förebygg ohälsa är ett råd som inte är lika utspritt men som nu börjar bli mer och mer vanligt och accepterat av oss västerlänningar. Yoga utvecklades i Indien för flera tusen år sedan. Ordet yoga betyder ”förena/ föra samman” och syftet var att skapa en träningsform som gynnade ”hela människan”. Barn och ungdomar utsätts idag för mycket stress, det beror bland annat på de ökade prestationskraven från skolan och arbetsmarknaden. Fler och fler drabbas förr eller senare av de negativa effekterna av stress såsom utbrändhet, ångest och depression. Drick mycket vatten och undvik urinvägsinfektion är ett råd som säkert många kvinnor har hört.Forskning tyder på att de som utövar yoga regelbundet har lättare att hantera stress och därmed förebygga de negativa effekterna det kan leda till.Idag finns det många olika former av yoga som är mer eller mindre krävande såväl fysiskt som mentalt. Ett exempel är på en mentalt krävande teknik är bikram yoga som utövas i 40 graders värme.

Yoga för din skull

Yoga kan se svårt ut och många tänker tror säkert att de inte kan utöva yoga för de tror inte de är tillräckligt flexibla eller starka. Så vem kan göra yoga, är det verkligen för alla? Ja alla kan göra yoga vilket också leder till ett mer hälsosamt liv! I början räcker det med att göra ett 15 minuters yoga pass hemma ett par gånger i veckan. Man kan då börja med att lära sig andningstekniker och några enkla övningar som t.ex. trädet, nedåtgående hunden och barnet. Det finns idag mängder med information och videos på internet som kan hjälpa dig att komma igång där hemma om du har en dator med internetuppkoppling. Vill du sen utvecklas mer inom yogans värld så finns det många kurser där du kan hitta en yoga träningsform som passar just dina behov. Första gången kan du använda ett liggunderlag att utföra övningarna på, vill du senare investera i en yoga matta så kostar det inte så mycket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *