Har du funderat på att börja med yoga, men är osäker på vilken yoga-form som passar dig? Det finns många olika former att välja på, och alla passar inte alla. Vi är olika helt enkelt!

En vanlig missuppfattning är att Ashtanga-yoga är alldeles för fysisk och krävande för den som aldrig utövat yoga tidigare, eller som inte är i toppform fysiskt. Så är det inte, Ashtanga är den mest fysiska yoga-formen, men känner man att man vill få en bättre fysik så är Ashtanga en ypperlig metod. Precis som med de flesta andra yoga-former utgår var och en i Ashtanga från sina egna förutsättningar, och utvecklas i egen takt.

När man börjar är det förstås viktigt att få god vägledning. Därför är det bra att inleda med ledda yoga-träningar. Det finns en hel del kurser och yoga-skolor. Företag som https://www.capcito.com underlättar ju idag startande av egna verksamheter. Många yoga-entusiaster som själva “hittat” yoga vill gärna dela med sig av sitt kunnande. På de ledda yoga-passen visar och instruerar yoga-instruktören under övningarnas gång.

Självklart kan man också inom yoga, liksom inom varje idrott, dra på sig skador om man pressar sig för mycket. En av yoga-instruktörens uppgifter är att se till träningen utförs så att detta inte sker.

Yoga är en resa, och målet är inte målet, utan vägen dit!

Varje yoga-träning inleds med solhälsningar, som fungerar som uppvärmning. Efter solhälsningarna gör man olika serier av asanas, det vill säga yoga-positioner och rörelser i en viss ordningsföljd. Otroligt skönt att få tänja ut och mjuka upp kroppen efter att kanske till exempel ha suttit ihopkurad framför datorn en hel arbetsdag!

Asanas-serierna binder man ihop med vinyasas, så att man får ett flow i träningen.

Redan efter att man utövat yoga en kort tid, märker man den fysiska effekten. Man blir smidigare och starkare. I vinyasa-rörelsen ingår till exempel en armhävningsliknande position. Under ett Ashtanga-yoga pass gör man mellan 50 och 100 vinyasas. Över 50 armhävningar, det ni! Inte undra på att man bygger upp sin styrka. Vinyasas är ändå absolut inte jämförbara med att göra vanliga armhävningar, utan är mycket lättare eftersom de ingår som en del av en serie.

Varje asanas är otroligt noggrant uttänkt, och är inte bara uppmjukande och stärkande, utan har också direkt inverkan på olika organ i kroppen: lever, njurar, bukspottskörtel och så vidare. I de olika asanas stimuleras organen på olika sätt.

Inom yogan är andningen en av grundpelarna. Med hjälp av rätt andningsteknik maximerar man effekten av yogan, såväl den fysiska som den psykiska effekten. Den som aldrig utövat yoga kan efter den allra första yoga-övningen bli överraskad över det sinneslugn som infinner sig. Regelbunden yoga ger en konkret känsla av psykiskt lugn och välbefinnande.

Tveka alltså inte att ge dig själv chansen till ett starkare och rikare liv!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *