I dagens resultatinriktade samhälle breder stress av olika slag ut sig, och allt fler vittnar om kronisk stress och dess följder. Att ökad stress för med sig ett flertal negativa effekter är något de flesta är väl medvetna om.

Vid stresspåslag över en längre tid blir dessa effekter både svårare och besvärligare att få bukt med. Långvarig stress är rent ut sagt farlig för oss. Den försämrar korttidsminnet, höjer blodtrycket, eder till smärta, sömnsvårigheter och i värsta fall bland annat hjärtinfarkt och utmattningssyndrom. Forskning har visat att arbetsrelaterad stress och vardagsstress förstärker varandra, vilket innebär att det är lätt att hamna i en ond spiral där den ena stressen ökar den andra och vice versa. Detta innebär att det är mycket svårt att ta sig ur långvarig stress.

Stress på arbetsplatsen

Utöver de personliga nackdelarna med stress är det även potentiellt mycket dyrt för arbetsgivare att medarbetare blir utsatta för stress på detta sätt. Medarbetare som lider av stress blir mindre effektiva, och riskerar att kosta stora summor eftersom risken för utbrändhet och sjukskrivning ökar drastiskt. Därmed ligger det i varje arbetsgivares intresse att arbeta förebyggande på olika sätt, samt ha planer för hur man hanterar situationer med medarbetare som trots allt hamnat i ett tillstånd av kronisk stress. Det är ofta att rekommendera att ta hjälp av ett företag som specialiserat sig på området, till exempel ljungsjöberg, eftersom psykologin och de fysiska aspekterna av stress är mycket komplexa och kräver specifik expertis.

Förebygga och bearbeta vardagsstress

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, men vad kan man göra för att förebygga och bearbeta vardagsstressen? Svaren på den frågan är att det finns en hel del man kan göra. Några exempel är:

  • Hitta aktiviteter som låter hjärnan vila – på riktigt
  • Se till att äta hälsosamt – vårt fysiska och mentala välbefinnande är sammanlänkat
  • Fysisk aktivitet – forskning visar att fysisk aktivitet är ett bra sätt att hjälpa kroppen att återhämta sig

Eftersom en vanlig effekt av långvarig stress är smärta och trötthet på grund av sömnsvårigheter kan det vara svårt att hitta en fysisk aktivitet som känns hanterbar. Den måste vara skonsam mot kroppen, och helst ge oss både motion och avslappning samtidigt. En riktigt bra form av träning är därför yoga, till exempel Ashtanga-yoga som är en utbredd och dynamisk form av yoga.

Yogan är bra träning för kroppen då den stärker musklerna, ökar blodcirkulationen och därmed konditionen samt mjukar upp lederna vilket motverkar smärta i exempelvis rygg och nacke. Det fantastiska är att yogan dessutom är mycket effektiv vad gäller att uppnå avslappning, fokusera på stunden och skjuta bort jobbiga tankar, vilket är avgörande för att kunna återhämta sig från stressiga situationer. Forskning har visat att eftersom yogan kombinerar fysisk aktivitet med mental återhämtning är den mycket effektiv för att bekämpa effekterna av negativ stress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *