Ashtanga-yoga är en av de många former av yoga som praktiseras världen över. Det finns ett stort antal olika inriktningar inom yogan och anhängare till de olika tillvägagångssätten förespråkar ofta varmt den egna inriktningen. Trots att det finns så många olika typer av yoga runt om i världen så är ashtanga-yogan en av de allra mest populära. Många yogautövare fastnar för den här grenen av yogan och det på grund av många olika saker.

Ashtanga-yogans historia

Den här populära yogaformen grundades redan på det sena 1940-talet. Grundarens namn var Sri K. Pattabhi Jois och han grundade sitt första institut för studierna av ashtanga-yoga i staden Mysore i Indien. Han hade själv börjat studera yoga vid den unga åldern av 12 år. Då deltog han i en lektion med den berömde yogin Tirumalai Krishnamacharya. Krishnamacharya är en av de mest berömda yogalärare som varit verksamma under 1900-talet, han kallas ibland till och med för den moderna yogans fader. Jois blev så imponerad av lärarens uppvisning att han började studera för honom redan nästa dag. Efter att ha förfinat sina kunskaper under många år började Jois utveckla en egen form av yoga – som senare alltså kom att bli ashtanga-yogan.

Teorin bakom yogaformen

Larry_Schultz_with_Pattabhi_JoisInom Ashtanga-yogan är huvudfokus att man strävar efter att binda ihop rörelserna och andning till ett enda sammanhängande flöde. Man utför en serie övningar och allteftersom man som student lär sig att praktisera dem så adderas ytterligare övningar. Denna praktik ska ge en smidig och hälsosam kropp samtidigt som det även ska vara möjligt för utövaren, att efter mycket träning, återupptäcka sin fulla potentiella både mentalt, andligt och fysiskt. Inom ashtangan finns det åtta olika grenar och det är först när man behärskar alla dessa som man kan uppnå denna nya medvetenhet.  

Utöver detta är det mest utmärkande för ashtanga-yogan att man tränar individuellt även om man är flera personer i gruppen. Alla i gruppen utför sina övningar i sin egen takt och i enlighet med sin egen förmåga medan instruktören går runt och hjälper alla en och en.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *