Author Archive

Latest Posts

Mysore style

Mysore style är namnet på det sätt man utövar och lär ut asanas inom ashtanga yoga. Namnet kommer från staden Mysore i södra Indien, där Sri K. Pattabhi Jois först lärde ut denna tradition. Det finns flera sätt på vilka Mysore

Skador inom ashtanga yoga

Det finns knappt någon sport eller träningsform som är helt riskfri eller där utövare aldrig drabbas av skador, och yoga är inget undantag. Många former av yoga har kritiserats i olika grader av media, på grund av de hälsorisker som de